ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В ТОРОНТО

Питання стосовно нерухомості, реєстру доручень
СТОРІНКА ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА УКРАЇНИ В ТОРОНТО.
Текст читає Валентина Волянюк
ПИТАННЯ:  На території України у мене є нерухомість, яку потрібно продати, але я не можу особисто бути присутнім при вчиненні правочину. Чи можливо здійснити його без моєї присутності?

ВІДПОВІДЬ: Так. Законодавством України передбачено можливість представництва за довіреністю. Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.
   Законодавством України передбачено, що представництво, яке грунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.
  Довіреність – це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
  Особа, яка видає довіреність (довіритель) може уповноважити свого представника (повіреного), який перебуває на території України, діяти від його імені та його в інтересах, у тому числі з правом підпису від його імені усіх документів, з метою вчинення на його користь або від його імені будь-яких дій, зокрема відчуження (продажу, дарування) від його імені або придбання на його ім’я майна.
ПИТАННЯ: Що таке Єдиний реєстр довіреностей в Україні?
ВІДПОВІДЬ: Єдиний реєстр – це електронна база даних, що містить інформацію про довіреності (у тому числі їх  дублікати), а також відомості про припинення їх дії.
 Обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі підлягають довіреності (у тому числі їх дублікати), посвідчені в нотаріальному порядку, та довіреності на право розпорядження майном, посвідчені посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних,  міських Рад народних депутатів, а також відомості про припинення їх дії.
ПИТАННЯ: Як зареєструвати довіреність в Єдиному реєстрі довіреностей?
ВІДПОВІДЬ: Реєстрація здійснюється на території України уповноваженим представником довірителя на підставі нотаріально посвідченої заяви довірителя.
Для здійснення відповідної процедури необхідно звернутися до нотаріуса або до відділення Державної реєстраційної служби України.
ПИТАННЯ: Які документи необхідні для посвідчення довіреності в Генеральному консульстві України в Торонто?

ВІДПОВІДЬ: Оскільки при посвідченні довіреності встановлюється особа та дієздатність громадянина, йому необхідно мати при собі паспорт. Відповідно до українського законодавства, особа громадянина України за кордоном встановлюється виключно за його паспортом громадянина України для виїзду за кордон, що має бути дійсним. У випадку, якщо посвідчується довіреність, за якою здійснюватиметься правочин розпорядження майном (продаж, придбання, дарування тощо), довірителю необхідно мати при собі копію довідки про реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), а також володіти інформацією про ідентифікаційний код свого представника.

 

 

ІЗ ЗАПИТАННЯМИ ЗВЕРТАЙТЕСЬ:

(00 1 416) 763-3114

gc_cat@mfa.gov.ua

toronto.mfa.gov.ua